e-Raki-pahasoavana

« Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra. » IIKor.9, 7

 »]

Fanamarihana: Ny famakiana ny eRaki-pahasoavana voaray mandritry ny 1 volana dia tanterahina mandritry ny fanolorana ny rakitra ny Alahady Fandraisana @fidirana faharoa (10 ora eto Madagasikara) izay afaka arahana mivantana toy ny mahazatra eto @tranonkala.