ALAHADIN’NY MPITANDRINA

« Ary ny oloko marina dia ho velon’ny finoana. » Heb.10,38a

Ny Alahady 03 Novambra 2019 no fotoana itondrana am-bavaka ny raiamandreny Mpitandrina sy ny ankohonany eto amin’ny Fitandremana misy antsika. Ataontsika ho zava-dehibe izany, ny mbola hanomezan’Andriamanitra hery sy fahatanjahana, entiny manao ny asa nomen’ny Tompo azy.
Hiditra in-droa ny fiangonana amin’izany, dia ny amin’ny 7ora sy amin’ny 10ora maraina.
Efa misy ny valopy fanohanana azy ireo, izay efa nozaraina nanomboka ny Alahady 06 Oktobra lasa teo.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra!