Alahadin’ny Taranaka

 « Fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon’ny olona mbola hampamoahina”, Heb. 13 : 17b

Ireto avy ary ny lisitry ny fianakaviana nandray anjara tamin’ny volana aogositra manontolo.

Ny fanaterana ny valopy sy ny fandraisana azy dia mbola mitohy hatrany, ka asaina isika manatona ny Sekretera Mpandraraha.

Laharan’ny valopyAnarana sy fanampin’anarana
(na fianakaviana)
 0 188Terak’Itpkl RARIJAONA Yves
 0 289Fianakaviana, RANDRIAMAMONJY Fréderic
0 105Terak’Itpkl RANDRIAMAHALY Edmond sy Itpkv RAMIADANARY RAMANAMIRIJA Suzanne
0 107RAKOTOSEHENO Herizo
0 109RAFARALAHY RABEHARIMANANA sy RASOANARIVELO Odette sy ny zanaka aman-jafiny
0 112RAHELIVAOMALALA
0 113RANJANORO Marie Claire
0 119Fianakaviana RAHOILISOA Claude
0 189RAOELIJAONA SETA sy RAHARISOA Clarisse Odette
0 190RAKOTOARINIA Lalaina telo mianaka
0 192RANDRINAVONY Mamy Rivomalala, mianakavy
0 193RAZAFINJANAHARIMANITRA Henri Bernard, mianakavy
0 194RAKOTOMAHENINA Hanitriniaina, mivady sy ny zanany
0 196Terak’Itpkl RAMANANTSOA Gilbert sy Itpkv RASOARISOA Pauline
0 213Fianakaviana REZIKY Zo (5 mianaka)
0 215RANDRIANJATOVO Narisoa Benja
0 219Vady sy taranak’i RAMAROJAONA Charles Emile
0 220HAINGONAVALONA Danielle telo mianaka
0 243RALAMBO Joël, mianakavy
0 244Terak’Itpkl RAZAFINDRAHAGA J,William sy RAZAFINDRAFARA Sahondra
0 249Rtoa RASOAZANAMAMONJY Vololoniaina, 3 mianaka
0 250RABENASOLO Patrick, mianakavy
0 252RAKOTOMALALA Rivo Josoa
0 253Fianakaviana, RAZANAMANARIVO Louiselle Honorine
0 255Fianakaviana, RAMAMONJISOA Norbert
0 256Fianakaviana, RAMANANTSOA Richard sy Bodo
0 258RAZAFINDRAZAKA Johary, mivady sy ny zanany
0 259Zanaka aman-jafin’Itpkl RAKOTOMAVO René sy Itpkv RAHARISOA Berthine
0 260Vady sy zanaka aman-jafin’Itpkl RAKOTOMAVO José Alex
0 261Fianakaviana, RABEARIJAO Simone RASOANIRINAVALONA
0 262Taranak’Itpkl RAKOTOARY Adrien sy Itpkv RAZANAMAVO Marie Antoinette.
0 264Teraka, ANDRIANJAFY Eugène sy ny taranany
0 265RAJAOBELINA Falihery, mivady sy ny zanany
0 266Terak’Itpkl ANDRIANTSIMIANGY Jean Robson
0 268Taranak’Itpkl ANDRIANABO Benjamin Célestin
0 269Fianakaviana ANDRIANTEFIMALALA 
0 273Rtoa RATSIRA Suzanne
0 274RAZAFIMAHARO Tolotra
0 275RAOBANITRA Josée, mianakavy
0 276Vady aman-janaka navelan’Itpkl- ANDRIATSIMIJAY Lantoniaina
0 277Fianakaviana RAHARINJATOVO Claude
0 278RAVOJAHARISON Andriamamitiana, mianakavy
0 279RAKOTONIAINA Henri, mianakavy sy ny zanaka aman-jafiny
0 280Terak’Itpkl RANDRIANASOLO Henri sy Itpkv- RAZAIMALALA Albertine
0 281ANNETTE Alain sy ny zanaka aman-jafiny
0 282RAKOTOVELO Martin, mivady sy ny zanany ary Rtoa RAKOTOVELO Estelle
0 283Taranak’i RAZAKAHARISOA Niaina sy RAMIANDRA Ony
0 287Fianakaviana RANDRIANOELISANA Hanintsoa Fetra
0 288Teraky RAKOTOBE Régnier Désiré sy RAVELONANAHARY Berthile
0 291Tsy mitonona anarana
0 302RAKOTOMALALA Harinaivo Andriamandimby
0 305RAZAFINIARIVO Fidison, Mpitandrina
0 306RABEHARISOA Heriniaina Bruno sy RAFANJAMALALA Fanomezantsoa
0 313Fianakaviana ANDRIAMIHAJA Justin Evariste 
0 321 Fianakaviana RAMASINDRAIBE
0 322RANDRIAMALALA Jean David
0 323RAZAFIMAHENINA Jean Marcel
0 324Terak’Itpl RAZAFITSALAMA Charles
0 335ANDRIAMAHALEOARISOA Roilison Jean Jacques, mianakavy
0 336Terak’Itpkv RAZAFINDRAMIRA
0 362RAKOTO Rémonds Dany, mianakavy