Fankalazana Alahadin’ny Taranaka 2020

Ry Havana malala ao amin’ny Tompo, ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo,

Herinandro vitsivitsy sisa dia higadona ny Alahadin’ny Taranaka. Toy ny fanao isan-taona, dia hiara-hankalaza an’Andriamanitra isika, hitondra am-bavaka ny fifankatiavantsika Zanak’Ambatonakanga, ary hanamafy ny fiombonantsika ao amin’ny Tompo. Ao anatin’ny fotoan-tsarotra isika izao, ary izany indrindra no manesika antsika hitodika amin’Andriamanitra hatrany, mba hanomezany hery antsika hiatrehana ny ady rehetra, satria “Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny” (Sal 40:4)

Tsaroantsika, fa ny ezaka rehetra natao tamin’ny Alahadin’ny Taranaka tamin’ny taona maromaro lasa, dia nafahana nanangana ny Akany fanampiny. Manomboka amin’ity taona 2020 ity kosa, dia hiara-mientana isika ho amin’ny fanorenana ny trano hitoeran’ny Mpitandrina Razafiniarivo Fidison amin’ny fotoana handehanany hisotro-ronono, izay efa antomotra tokoa. Ny teny faneva hitondrantsika ny asa, dia efa nampianatra antsika rahateo hoe : “Fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon’ny olona mbola hampamoahina” (Heb 13:17b)

Koa, na hanatrika ny fotoana any am-piangonana isika, na hijanona any an-trano, dia ireto avy ny toro-marika:

  • Aoka isika samy hitondra am-bavaka izany fotoana izany, satria hoy ny Tompo: “Ankino amin’I Jehovah ny asanao, dia ho lavorary izay kasainao” (Oha 16:3)
  • Ny fandaminana rehetra dia hatolotra amin’ny fotoana mahamety azy, ka hiseho amin’ny Tranokalan’ny Fiangonana na Facebook izany. Azonao anontaniana ao amin’ny Sekretera Mpandrahaha koa.
  • Ny valopy fanaontsika isan-taona dia ho zaraina manomboka ny alahady 5 jolay, ary azo raisina ao amin’ny Sekretera mpandraharaha ny andavanandro.
  • Toy izany koa ny fomba hamerenantsika azy.

Inoana fa hiara-mientana avokoa isika mpianakavin’ny finoana, ka hanao ho zava-dehibe izany fotoana izany, na any an-tokantrano, na aty amin’ny trano fiangonana.

Ho an’Andriamanitra Irery ny voninahitra!