ALAHADIN’NY VITA BATISA REHETRA

Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo, mba hitomboan’ny fisaorana ho voninahitr’Andriamanitra noho ny fitomboan’ny fahasoavana amin’ny maro. » II Kor 4/15

ALAHADIN’NY VITA BATISA REHETRA

ALAHADY 3 APRILY 2022 AMIN’NY 10 ORA

Koa antsoina sy asaina isika rehetra nandray fahasoavana tamin’ny alalan’ny Batisa nandritra izay 27 taona nitandreman’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime ka nahatratra izao Jobily fisotroan-dronono izao.
Iza avy izany :
– ianao na efa Diakona aza izao ka nataony batisa
– ianao Mpandray ny fanasan’ny Tompo ka nataony batisa
– ianareo Tanora, ankizy, zaza ka nataony batisa
– isika Kristiana rehetra nataony batisa

Toy izao ny fandaminana :
1- hivory isika ny Alahady 3 Aprily amin’ny 9 ora ao amin’ny Akany RFM efitra 22 mialohan’ny hidirana
2 – eo amin’ny seza afovoany isika no hipetraka
3- hisy VALOPY manokana ho zaraina amintsika eo am-pidirana dia samia miomana amin’izany
4- misy ny fakàna sary miaraka amin’ny Mpitandrina mivady
5- ianareo ray amandreny afaka mitondra ny zaza raha mbola kely izy
6 – mba ho fiombonana dia hanao akanjo fotsy na ambony fotsy isika rehetra raha misy ny fahafahana manao izany.
7- hisy hira iraisana : 537 / HF 7

KOA NDEHA HITROTRO AM-BAVAKA IZANY FOTOAM-PIFALIANA IZANY HIOMBONANTSIKA AMIN’NY MPITANDRINA MIVADY INDRINDRA HANOMEZANTSIKA VONINAHITR’A AN’ ANDRIAMANITRA.

Mankasitraka ry havana samia ho tahian’Andriamanitra daholo.