Amboarankira Paska « MPANDRESY ISIKA » – Chorale Orimbato

Feo famintinana ny etsika « Mpandresy isika »

Ahatsiarovantsika ny nandresen’i Jesoa ny fahafatesany ny andro Paska sy nitsanganany tamin’ny maty ary nandraisany indray ny toerany avy any an-danitra.

Ny Fandresena? Iza moa no tsy mba hiandrandra izany manoloana ny ady atrehina isan’andro indrindra mba handovana ny fiainana mandrakizay?

Niainga tamin’izany fanamarihana izany no anoloran’ny Chorale Orimbato sy anasany antsika amin’ny Amboarankira PASKA milohateny hoe MPANDRESY ISIKA. Ho fanamafisana ny finoana manoloana ny sedra atrehina izay hampiorenan’ny Tompo antsika sy hahatonga antsika ho mpandresy.

Nisafidy ny sanganasan’i Jacques Ramanamirija, mpamoronkira ankehitriny, avy ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ny Chorale Orimbato mba hanatanterahana izany. Izay voasoaratra ao amin’ny Romana 8:37 « manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia antsika » no anankinana ny fampisehoana.

Chorale ORIMBATO

Ny fizaram-potoana voalohany dia hanehoan’ny Orimbato ny LALAM-PANDRESENA amin’ny alalan’ireo hira vahiny miisa valo voadika amin’ny teny malagasy toy ny « The Blood will never lose its power » (Andrae CROUCH – USA 1962), « Au Calvaire » (Jean François BUSSY – Suisse 1987), « In Christ alone » (Keith GETTY – Irlande 2002), « Risen » (Shawna EDWARDS – USA 2019) …

Ny tapam-potoana faharoa dia maneho ny FIAINAM-PANDRESENA an’ny Fiangonana ka raisina amin’izany ny an’Ambatonakanga, izay manamarika miaraka amin’ireo Fiangonana Protestanta rehetra, ary avahana amin’ireny ireo Fiangonana « Memioral Churches« , ny faha-185 taona (1837-2022) fahatsiarovana ny namonoana ny maritiora malagasy voalohany dia Rafaravavy Rasalama mpivavaka sy mpandray tao Ambatonakanga. Handrenesana ireo HIRA FANEVA an’ireo fotoam-pankalazana samihafa tao amin’ny Tranovato Ambatonakanga ity tohin’ny fampisehoana ity; Tsingerintaona an’ny Sampana, Fanokanana Katekomena, Jobilin’ny Mpitandrina, …
Fa misy koa ny hira maneho ny finoan’ny Kristiana izay manome hery azy ireo ho mpandresy

Farany fa tsy ny kely indrindra, izao fampisehoana izao dia horavahan’ny HITSIKITSIKA amin’ny soradihy mampiavaka azy ireo. Tsy misy vidimpidirana ity Konseritra ity ary manoloana ny fanafoanana ny famerana ny isan’ny olona mamonjy fotoana tahaka izao dia manasa antsika ny Orimbato ho tonga maro. Mbola hajaina hatrany anefa ny fepetra sakana tokony hatao.