Antsa Pentekosta 2020

« Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. Haleloia. » Sal 150:6

Antsa fiderana iarahana amin’ny Taniketsa Ambatonakanga Tranovato (TAMBATRA)