Antsan-kira tany amin’ny fonja Antanimora – Teny fisaorana SLK

Fiadanana!
Maneho fisaorana ny amin’ny fiaraha-mientena sy ny fitondrana am-bavaka tamin’ny hetsika famangiana teny Antanimora ny Alahady 26 Septambra 2021 teo ny LEHILAHY MIDERA. Nampahery indrindra ny sampana  izany.
Mirary soa mandrakariva
Samia tahian’Andriamanitra!