Batisa – KFM

Finaritra,

Antsoina ireo rehetra vita batisa nanomboka tamin’ny taona 1995 hatramin’ny taona 2022 hiaona amin’ny Komity Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina amin’ny alahady 27 Martsa aorian’ny fotoam-pivavahana ho fanomanana ny alahadin’ny vita batisa 03 Aprily 2022.