Boky faha 185 taona Maritiora

Fiadanana!

Indro aseho antsika ny sary eo amin’ny fonon’ny boky faha 185 taona Maritiora izay avoakan’ny Lehilahy Midera natao hamantarantsika mpianakavin’ny finoana eto @ FJKM Tranovato Ambatonakanga ny tantaran’ireo maritiorantsika sy momba ny lalantsara Rasalama.

Nalaina tamin’ny lahatsoratra MADAGASCAR’S GIRL MARTYR nosoratan’i Harold Arthur RIDGWELL tamin’ny taona 1932 ary nadika amin’ny teny malagasy ny taona 2012.

2 000ar ny vidin’ny boky miloko ahitana pejy 12 izay avoaka amin’ny Alahady 14 Aogositra 2022 izao izay anoloran’ny Lehilahy Midera TORITENY AN-KIRA miaraka amin’ny mpitandrina Yvette Rabemila.

Samia tahian’Andriamanitra!