Faha-185 taonan’ny Maritiora

Hanamarika  ny faha-185 taonan’ny Maritiora isika FJKM amin’ny Alahady faha 14 Aogositra ho avy izao. Tsiahivina fa ny 14 Aogositra 1837 no nandefonana an-dRasalama, Maritiora malagasy voalohany, teny Ambohipotsy.

Hanatanteraka Toriteny an-kira ny Lehilahy Midera ao anatin’ny fanompoam-pivavahana amin’io Alahady maraina io. Fiaraha-miasa amin’ny Vaomieran’ny Fananana izay tompon’ny fotoana araka ny fandaminana  eto amin’ny fitandremana Ambatonakanga.
« MINO AHO » no lohateny anankinana ny Toriteny an-kira, iarahana miasa amin’ny   Mpitandrina Yvette RABEMILA, izay efa Filoha Mpanampy FJKM (1992 -2000)

Hampiavaka io fotoana io ny famoahana boky kely misy ny tantaran-dRasalama sy ny Maritioran’Ambatonakanga, nadika tamin’ny boky anglisy MADAGASCAR’S GIRL MARTYR nosoratan’i HA RIDGWELL izay jifaina amin’ny sarany 2 000Ar. Hanohanana ny SLK amin’ny fanatrehana ny Fihaonambe any Fort Dauphin ny vola azo amin’izany.

Ho voninahitr’Andriamanitra!