Faha-60taona ny fahaleovan-tenan’i Madagasikara

Kristy ho an’i Madagasikara ary Madagasikara ho an’i Kristy.

Ny rantsana TAMBATRA dia miarahaba antsika rehetra nahatratra ny asaramanitra. Samia ho tahian’i Jesoa Kristy Tompo.