Fankalazana 25 taona ny rantsana TAMBATRA

Ny TAMBATRA (Taniketsa AMBAtonakanga TRAnovato) dia faly mankalaza ny faha-25 taona nijoroan’ny rantsana: 1996 – 2021
Koa noho izany fankalazana izany dia faly midera an’Andriamanitra ny rantsana amin’ny alalan’ny Toriteny an-kira izay atao ny Alahady 10 Oktobra 2021 mandritry ny fanompohampivavahana