Fankalazana ny faha 140 taona nijoroany ny Sampana Sekoly Alahady

« Moa tia ahy va ianao fahano ary ny ondrikeliko »

Nohon’ny fahasoavan’Andriamanitra ry havana dia hankalaza ny faha 140 taona nijoroany ny Sampana Sekoly Alahady eto amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ny taona 2022 ho avy io Fahasoavana lehibe izany ary tsy ho antsika irery fa ho an’ny FJKM iray manontolo satria dia teto no niorenan’ny Sampana Sekoly Alahady voalohany, efa mijoro ny Komity hanomana izany fotoampankalazana izany ,izay hivory voalohany ny Sabotsy 30 Oktobra 2021 amin’ny 12 ora atoandro eto ampiangonana.

Koa izany no anaovana antso avy amintsika mpianakavin’ny finoana rehetra ,ireo ray amandreny, mpanohana sy sakaizan’ny Sekoly Alahady, ireo izay efa nandalo tao amin’izany Sampana Sekoly Alahady izany mba ho tonga hanatevin-daharana ny Komity. Marihina fa amin’io fivoriana io no hifidianana izay Birao hitarika izany Komity izany .

Manantena ny fiaraha- mientantsika rehetra amin’izany hetsika izany. Mirary soa indrindra, ary manonona ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika rehetra!