Fanokanana ny SLK ANTANIMORA – Sampana Lehilahy Kristianina

« Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » ASA 20:35

Finaritra!

Noho ny fahasoavan’ny Tompo dia hiroso amin’ny fanokanana ny Sampana Lehilahy Kristiana tafajoro indray ao amin’ny  Fonja ANTANIMORA ny  Aumônerie FJKM miasa eny amin’izany toerana izany ny Alahady 22 May ho avy izao.

Ankoatra ny fanompoam-pivavahana  dia hanolotra Amboarankira manokana ny LEHILAHY MIDERA izay solotenantsika FJKM Tranovato Ambatonakanga.

Tiana ny mampatsiahy fa ny hetsika  « MANAFAKA » nataon’ny SLK Ambatonakanga ny 26 Septambra 2021 no nahazoana izao vokatra izao izay isaorantsika an’Andriamanitra lehibe tokoa noho ny asany mahagaga.

Mangataka antsika mpianakavin’ny finoana mba hahatsiaro am-bavaka izany fotoana izany ka hahalavorary ny zavatra rehetra araka ny sitrapon’Andriamanitra. 

Farany, miantso sy manentana antsika   mba hanome izay azontsika atao ho an’ireo mpikambana miisa 50 mandrafitra izany SLK ANTANIMORA izany : fitafiana, PPN, … izay iangaviana mba aterina ao amin’ny Biraon’ny Sekretera mpandraharaha hatramin’ny Alahady 15May 2022.

Fa voasoratra hoe : « Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » ASA 20:35