Fanombohan’ny taom-pitaizana 2019-2020

« Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. » Ohabolana 22.6

Ho tanterahina ny Alahady faha-20 oktobra 2019 amin’ny 8ora maraina izao, ny fanombohan’ny taom-pitaizana eto anivon’ny Sampana Sekoly Alahady Ambatonakanga.
Hiavaka izany fotoana izany amin’ity satria ny fampianarana dia ho tanterahina eo an-kianjan’ny Tempoly, hisy ny trano heva isa-kilasy hanehoana sy hampahafantarana ireo lesona mandritry ny taom-pianarana, hisy koa ny fampirantiana ireo sary mirakitra ny fihaonambe, fivorian’ny SA SPIA, famoahana SAMM sns….) sy izay rehetra natrehin’ny Sekoly Alahady hatramin’izay.
Koa ho fiatrehana izany, dia fifaliana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady, ny manentana antsika mpianakavin’ny finoana rehetra indrindra isika fianakaviamben’ny SA ( mpianatra, mpampianatra, Mpiandraikitra, Ray amandreny) ho tonga maro hanotrona izany fotoan-dehibe izany.
Entanina manokana ianareo Ray aman-dreny, ka mahatsiaro ny fanekena tamin’ny Batisa, hanamafy ny fanolorantena ho an’ny Tompo amin’ny fampidirana ireo zanaka nomen’ny Tompo hianatra Sekoly alahady.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra!