Fivoharan’ny asa fanorenana fiangonana eny Ambohimanjaka

EZAKA FANORENANA FIANGONANA ENY AMBOHIMANJAKA

« Koa ankehitriny, anaka, ho aminao anie Jehovah, ka hambinina anie ianao, fa ataovy ny tranon’i Jehovah Andriamanitrao araka izay nilazany anao » (I Tan 22.11)

Indro ry Havana ny rakitra an-tsary ny fizotry ny asa fanorenana izany Fiangonana eny Ambohimanjaka izany.

Isaorantsika Andriamanitra amin’ny fandrosoan’ny asa fanorenana ny trano fiangonana any Ambohimanjaka, izay mihazakazaka tokoa ankehitriny. Ankasitrahana indrindra isika rehetra tamin’ny ezaka niarahantsika hatreto.