FIZAHANA MASO ANDIANY FAHATELO

04 sy 11 Jona 2022

Tonga indray ny andiany fahatelo amin’ny hetsika Fizahana Maso karakarain’ny SAMPATI Andrin’ny Finoana, izay anatin’ny fankalazana ny faha-30 taona nijoroana hatrany. Izany dia natao mba hitsinjovana antsika izay tonga nijery maso tamin’ny andiany voalohany ka tokony hanao ny “contrôle” ary ihany koa ho an’ireo izay naniry ny hanatrika ireo andiany teo aloha, nefa tsy afaka niatrika izany noho ny antony samihafa. Koa manasa antsika ary r’ise amin’izany fa sady hahazo fitsaboana sahaza isika no handray anjara ny amin’ny fanohanana ny Asan’ny Tompo.

“Ny maso no jiron’ny tena; koa amin’izany, raha tsara ny masonao, dia hazava avokoa ny tenanao rehetra.” Matio 6:22