Fotoam-pivavahana Alahadin’ny Sampan-drofia 05 Aprily 2020

Sal 24

-Hira 173 1,3

Vavaka

Feon java maneno

-Hira 172

Vakiteny

Salamo 118:24-29

Marka 11:1-11

Apo 15: 1-4

-Hira 171: 1,3

Toriteny

Vavaka fangatahana

Raharaham piangonana

-Hf 14

Tsodrano

-Hf 19: 1,2