Kaoferansa lehibe – Ny fitadiavam-bola eo anivon’ny fiangonana araka ny Soratra Masina

« Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo, mba hitomboan’ny fisaorana ho voninahitr’Andriamanitra noho ny fitombon’ny fahasoavana amin’ny maro » II Kor 4, 15

Ny 19 Jona 2022 amin’ny 03 ora tolakandro dia hisy ny kaoferanse lehibe momba « Ny fitadiavam-bola eo anivon’ny fiangonana araka ny Soratra Masina » ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga.

Mpitarika: Atoa RAMANONJIARISOA Robert, mpitandrina

Koa manasa antsika rehetra amin’izany