NY FISAORANAY – Hira faneva jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime

Finaritra,

Indro atolotra ho an’ny rehetra ny hira faneva jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime: ‘ Ny Fisaoranay

Henoy finaritra ary.