Valopin’ny Taranaka volana septambra

 « Fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon’ny olona mbola hampamoahina”, Heb. 13 : 17b

Ireto avy ary ny lisitry ny fianakaviana nandray anjara tamin’ny volana septambra.

Ny fanaterana ny valopy sy ny fandraisana azy dia mbola mitohy hatrany, ka asaina isika manatona ny Sekretera Mpandraraha.

Laharan’ny valopyFianakaviana
0 022Fianakaviana ANDRIAMASY Lucien mivady sy ny zanaka aman-jafiny
0 114Teraka RANDRIANARIVELO Samuel
0 120ANDRIAMBOLOLONIAINA Faly Herizo (tsy tononina)
0 126Fianakaviana RAKOTO Julien Tovomanitra
0 130 Fianakaviana RANDRIANANJA Hugues
0 135Terak’i RAZAFIARISON Robsell Gerard
0 137Ramatoa FIAFERANA Angeline
0 224RAMINOARISON Sabine sy ny zanaka aman-jafiny
0 231RAVELOARIJAONA Yves Raymond mianakavy
0 241 RAKOTOVAZAHA Florentin
0 297 Tsy nitonona anarana
0 325RAHARIVOLOLOMALALA Jeannine Henriette sy ny zanaka aman-jafiny 
0 326Fianakaviana RAFOMANANA sy ny zanaka aman-jafiny
0 334Fianakaviana RAVELOMANANTSOA Anna sy ny zanaka aman-jafiny (tsy ampitsanganana)
0 348   Tsy nitonona anarana
0 411Fianakavina RASOANJANAHARY Sahondra Lalao
129Fianakaviana RAOILISON Andrianjakanarivo
239Fianakaviana RASOAMANANA Mireille
240Terak’Itpkl RASOAMANANA Martin sy RAZANADRASOA Lucie
270RABENINDRINA Ardent mivady sy ny zanaka aman-jafiny
271RANDRIANAIVO Rija Lalaina mivady sy ny zanany
272RABENINDRINA Fanaperana Andry mivady sy ny zanany
327RANAIVOSON Parfait Willy mivady sy ny zanany