MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

ALAHADY, faha-22 NOVAMBRA 2020 FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO (Sal. 127, 1 ;  128, 1-4) Mpitarika : «Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy; raha tsy Jehovah no miambina ny tanana, dia miaritory foana ny mpiambina. Sambatra izay rehetra matahotra an’i Jehovah, dia izay mandeha amin’ny lalany. Fa hohaninao tokoa […]

Tohiny ...