Fanentanana fanorenana ny Fiangonana Ambohimanjaka

Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana, Amin’izao fiandohan’ny taona izao, isaorana indrindra Andriamanitra ary tolorana fankasitrahana feno koa ny Fiangonana manontolo tarihin’ny Raiamandreny Mpitandrina − ao anatin’izany ny sampana sy ny fikambanana ary ny kristiana tsirairay − noho ireo ezaka vita mikasika ny fanorenana ny Fiangonana (olona sy trano) any Ambohimanjaka. Misaotra anareo rehetra nanaiky ho fitaovana […]

Tohiny ...


Fa nahoana moa isika Fiangonana no manao izao voka-dehibe izao?

Salamo 103 : 2 “Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra”. Fisaorana an’Andriamanitra no asongadin’ity Salamo 103 ity. Tanisainy ao ny soa rehetra omen’Andriamanitra azy, ka maha-velom-pisaorana an’i Jehovah Andriamanitra. Ny fanahy maha-olona mihitsy no velom-pisaorana satria mahatsapa fa lehibe loatra ny fitahiany sy ny fitantanany. Koa zava-dehibe ho an’ny […]

Tohiny ...