Ny fototry ny fanambadiana kristianina

Araka ny fandaminana avy amin’ny Foibe FJKM, dia nanomboka tamin’ny alatsinainy 10 febroary 2020, tao amin’ny FJKM Analakely ny HERINANDRON’NY FANORENANA SY NY FANAVAOZAM-PITIAVANA. Ny Mpitandrina avy eto amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga no nisantatra izany tamin’ny fampianarana mahakasika ny fahariana ny olombelona sy ny fahariana ny fanambadiana. Araka ny bokin’ny Genesisy Efa tao anaty programan’Andriamanitra […]

Tohiny ...


Jobily faha-25 taona niaraha-miasa tamin’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime mivady

« Fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon’ny olona mbola hampamoahina » Heb13.17b Ho aminareo anie ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. Ho fanomanana ny fankalazana ny jobily manomboka ny 12 aprily ka hatramin’ny 03 may 2020, dia ireto ry havana misy fiaraha-miasa izay hanentanana antsika zanaky ny fiangonana, na eto […]

Tohiny ...


KOMITY 3 TONTA MISAHANA NY AMIN’NY MPITANDRINA

Ny Komity 3 tonta dia miarahaba anareo izay mitsidika izao tranokalan’ny Fiangonantsika izao amin’ anaran’ny Tompo. Hampitomboina ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana! Tao anatin’izay volana vitsivitsy nanaovan’ny Kristiana avy eto amin’ny Fiangonana ny Ezaka Fampitaovana Fiara ho an’ny Raiamandreny Mpitandrina izay, ry havana, dia isaorana ny Tompo fa nanome […]

Tohiny ...


ALAHADIN’NY MPITANDRINA

« Ary ny oloko marina dia ho velon’ny finoana. » Heb.10,38a Ny Alahady 03 Novambra 2019 no fotoana itondrana am-bavaka ny raiamandreny Mpitandrina sy ny ankohonany eto amin’ny Fitandremana misy antsika. Ataontsika ho zava-dehibe izany, ny mbola hanomezan’Andriamanitra hery sy fahatanjahana, entiny manao ny asa nomen’ny Tompo azy.Hiditra in-droa ny fiangonana amin’izany, dia ny amin’ny 7ora sy […]

Tohiny ...


Fanombohan’ny taom-pitaizana 2019-2020

« Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. » Ohabolana 22.6 Ho tanterahina ny Alahady faha-20 oktobra 2019 amin’ny 8ora maraina izao, ny fanombohan’ny taom-pitaizana eto anivon’ny Sampana Sekoly Alahady Ambatonakanga.Hiavaka izany fotoana izany amin’ity satria ny fampianarana dia ho tanterahina eo an-kianjan’ny Tempoly, hisy ny trano […]

Tohiny ...