ALAHADIN’NY MPITANDRINA

« Ary ny oloko marina dia ho velon’ny finoana. » Heb.10,38a Ny Alahady 03 Novambra 2019 no fotoana itondrana am-bavaka ny raiamandreny Mpitandrina sy ny ankohonany eto amin’ny Fitandremana misy antsika. Ataontsika ho zava-dehibe izany, ny mbola hanomezan’Andriamanitra hery sy fahatanjahana, entiny manao ny asa nomen’ny Tompo azy.Hiditra in-droa ny fiangonana amin’izany, dia ny amin’ny 7ora sy […]

Tohiny ...


Fanombohan’ny taom-pitaizana 2019-2020

« Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. » Ohabolana 22.6 Ho tanterahina ny Alahady faha-20 oktobra 2019 amin’ny 8ora maraina izao, ny fanombohan’ny taom-pitaizana eto anivon’ny Sampana Sekoly Alahady Ambatonakanga.Hiavaka izany fotoana izany amin’ity satria ny fampianarana dia ho tanterahina eo an-kianjan’ny Tempoly, hisy ny trano […]

Tohiny ...


Fivoharan’ny asa fanorenana fiangonana eny Ambohimanjaka

EZAKA FANORENANA FIANGONANA ENY AMBOHIMANJAKA « Koa ankehitriny, anaka, ho aminao anie Jehovah, ka hambinina anie ianao, fa ataovy ny tranon’i Jehovah Andriamanitrao araka izay nilazany anao » (I Tan 22.11) Indro ry Havana ny rakitra an-tsary ny fizotry ny asa fanorenana izany Fiangonana eny Ambohimanjaka izany. Isaorantsika Andriamanitra amin’ny fandrosoan’ny asa fanorenana ny trano fiangonana any […]

Tohiny ...


Fa nahoana moa isika Fiangonana no manao izao voka-dehibe izao?

Salamo 103 : 2 “Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra”. Fisaorana an’Andriamanitra no asongadin’ity Salamo 103 ity. Tanisainy ao ny soa rehetra omen’Andriamanitra azy, ka maha-velom-pisaorana an’i Jehovah Andriamanitra. Ny fanahy maha-olona mihitsy no velom-pisaorana satria mahatsapa fa lehibe loatra ny fitahiany sy ny fitantanany. Koa zava-dehibe ho an’ny […]

Tohiny ...