Amboarankira Paska « MPANDRESY ISIKA » – Chorale Orimbato

Ahatsiarovantsika ny nandresen’i Jesoa ny fahafatesany ny andro Paska sy nitsanganany tamin’ny maty ary nandraisany indray ny toerany avy any an-danitra. Ny Fandresena? Iza moa no tsy mba hiandrandra izany manoloana ny ady atrehina isan’andro indrindra mba handovana ny fiainana mandrakizay? Niainga tamin’izany fanamarihana izany no anoloran’ny Chorale Orimbato sy anasany antsika amin’ny Amboarankira PASKA […]

Tohiny ...


ALAHADIN’NY VITA BATISA REHETRA

Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo, mba hitomboan’ny fisaorana ho voninahitr’Andriamanitra noho ny fitomboan’ny fahasoavana amin’ny maro. » II Kor 4/15 ALAHADIN’NY VITA BATISA REHETRA ALAHADY 3 APRILY 2022 AMIN’NY 10 ORA Koa antsoina sy asaina isika rehetra nandray fahasoavana tamin’ny alalan’ny Batisa nandritra izay 27 taona nitandreman’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime ka […]

Tohiny ...


Batisa – KFM

Finaritra, Antsoina ireo rehetra vita batisa nanomboka tamin’ny taona 1995 hatramin’ny taona 2022 hiaona amin’ny Komity Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina amin’ny alahady 27 Martsa aorian’ny fotoam-pivavahana ho fanomanana ny alahadin’ny vita batisa 03 Aprily 2022.

Tohiny ...


Fizahana maso andiany faharoa – SAMPATI

Finaritra! Noho ny hamaroan’ireo mpianakavin’ny finoana izay naniry ny hizaha maso nandritry ny andiany voalohany, nefa tsy afaka nanatrika izany noho ny Antony samihafa, dia am-pifaliana indray no hanoloran’ny SAMPATI Andrin’ny Finoana Ambatonakanga, fivondronana faha-XIV, ny andiany faharoa ny Asabotsy 05 sy 26 martsa ho avy izao ao amin’ny Akany RFM FJKM Tranovato Ambatonakanga. Manasa […]

Tohiny ...


FITAIZAM-PINOANA

«MITANA NY TENINY NY TOMPO» «Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa NILAZA va IZY ka tsy hefainy? na efa NITENY va IZY, ka tsy hotoviny?» (Nom.23, 19). Izay rehetra TENIN’NY TOMPO, dia voarakitra ao anaty Baiboly, nosoratan’ny tanan’i Jehovah, nambaran’i Jesoa Kristy sy ny Fanahy Masina, na nampitondrainy ny […]

Tohiny ...


HIRA FANEVA JOBILY FISOTROAN-DRONONON’NY MPITANDRINA RAZAFINIARIVO FIDISON MAXIME

Ho fiombonam-po amam-panahy sy ho fiarahatsika midera an’Andriamanitra, indro atolotra antsika ny hira fanevan’ny Jobily fisotroan-drononon’ny mpitandrina Razafiniarivo Fidison Maxime.Marihina fa ny tononkira anaty solfa (partition) no hiraintsika. Mankahery antsika rehetra amin’ny asa fanompoana dia samia miorina eo ambany fahasoavan’ny Tompontsika

Tohiny ...


Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime

Isaorantsika ny Tompo fa noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany, dia hiatrika ny Jobily Fisotroan- drononon’ny Mpitandrina Razafiniarivo Fidison Maxime mianakavy isika mpianakavin’ny finoana, eto amin’ny fitandremana Tranovato Ambatonakanga amin’ity Taona 2022 ity.  Maro amintsika no nandray Fahasoavana sy  niara-nikely aina tamin’ny asan’ny Tompo,  niaraka taminy,  teo ambany Fitarihan’ny Fanahy Masina, tao anatin’izay 27 taona nitandremany teto amintsika izay. Ary […]

Tohiny ...