Fanentanana fanorenana ny Fiangonana Ambohimanjaka

Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana, Amin’izao fiandohan’ny taona izao, isaorana indrindra Andriamanitra ary tolorana fankasitrahana feno koa ny Fiangonana manontolo tarihin’ny Raiamandreny Mpitandrina − ao anatin’izany ny sampana sy ny fikambanana ary ny kristiana tsirairay − noho ireo ezaka vita mikasika ny fanorenana ny Fiangonana (olona sy trano) any Ambohimanjaka. Misaotra anareo rehetra nanaiky ho fitaovana […]

Tohiny ...